Här börjar din resa bakåt i tiden!

Bredarör, dvs röset och den inre kammaren iordningställdes ca 1 400 f. Kr. Platsen döljer dock så mycket mer. Här samlas historia från omkring 9 500 f. Kr. till ca 1 500 e. Kr. Hela den skandinaviska forntiden!
Go to top