Öppettider och priser


Öppettiderna kan ändras med kort varsel. Var uppmärksam på vår Facebook och Instagram, där eventuella ändringar publiceras.

Öppettider Säsongen 2023


STÄNGT FÖR SÄSONGEN!


Priser Säsongen 2023

Läs gärna informationen under rubriken Besök oss för att hitta rätt pris.

Vid evenemang, event och happenings justeras priserna tillfälligt.

Vuxen

45 kr

Inklusive 2 barn

Fler barn/vuxen kostar 15 kr/barn (Gäller ej skolor och grupper)

Små barn, upp till och med 6 år, räknas inte in i totala antalet barn. Som barn räknas de mellan 7-15 år. Vuxen är man vid 16 år och över.

Barn får inte vistas på området utan vuxen. Den vuxne har ansvar för att regler följs. Om inte, avvisas hela sällskapet från området med omedelbar verkan. Vid större skadegörelse kontaktas polisen.

Skolklass (BOKAS ALLTID)

Max 30 elever/klass, pris inklusive guidning.

40 kr/person

Grupp (BOKAS ALLTID)

Sällskap över 9 betalande,

Med guidning

90 kr/person


Utan guidning

45 kr/person